ทำไมต้องไม้สัก ?

teak-wood

คุณสมบัติของไม้สัก (TEAK WOOD)

ไม้สัก (TEAK) ปลวกและมอดไม่ทำอันตราย เพราะในเนื้อไม้สักมีสารเคมีพิเศษอยู่ชนิดหนึ่ง ชื่อ O-cresyl methyl ether สารเคมีชนิดนี้ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ของกรมป่าไม้ มีคุณสมบัติ เมื่อทาหรืออาบไม้แล้วไม้จะมีความคงทนต่อ ปลวก แมลง เห็ดราได้อย่างดียิ่ง นอกจากนี้ในไม้สักทอง ยังพบว่ามีทองคำปนอยู่ 0.5 ppm. (ไม้สักทอง 26 ต้น มีทองคำหนัก 1 บาท)
ไม้สัก (TEAK) เป็นไม้เนื้อแข็งตามมาตรฐานของกรมป่าไม้ จากการทดลองตามหลักวิชาการไม้สักมีความแข็งแรงสูงกว่า 1,000 กก./ตร.ซม. และมีความทนทานตามธรรมชาติ จากการทดลองนำส่วนที่เป็นแก่นของไม้สักไปทดลองปักดิน ปรากฏว่า มีความทนทานตามธรรมชาติเกินกว่า 10 ปี (ระหว่าง11-18 ปี)

ประโยชน์ของเฟอร์นิเจอร์ที่ทำมาจากไม้สัก

1.เฟอร์นิเจอร์ที่ทำมาจากไม้สักจะมีความแข็งแรง ทนทาน สามารถใช้งานได้นานหลายสิบปี
2.เฟอร์นิเจอร์ที่ทำมาจากไม้สัก ซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งจึงมั่นใจได้เลยว่าสามารถป้องกันปลวกได้ 100%
3. เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้สักซึ่งเป็นวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติ ตามหลักธรรมชาติบำบัด การใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ธรรมชาติหรือการอยู่บ้านที่ทำจากไม้ธรรมชาติ ย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้ใช้
4.เฟอร์นิเจอร์ที่ทำมาจากไม้สักนั้นยิ่งนานวัน จะยิ่งมีความสวยงามมากขึ้น ส่งผลให้มูลค่าของเฟอร์นิเจอร์สูงขึ้นอีกด้วย

about the author